Achtergrond MVC

Om het bouwen van een webapplicatie zo goed mogelijk te laten verlopen heeft men een scala aan technieken bedacht. Een populaire techniek is Model View Controller oftewel MVC. In dit artikel kunt u lezen wat MVC precies is.

Met MVC bedoelen softwareontwikkelaars Model View Controller. Door MVC te gebruiken worden bepaalde richtlijnen bij het programmeren gevolgd. Het is alsof men een soort inhoudsopgave aanbrengt in de code. Een groot voordeel van MVC is dat onderhoud aan de broncode een stuk gemakkelijker gepleegd kan worden.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Voorbeelden zijn Zend Framework, CodeIgniter en FuelPHP. Het maken van een inlogsysteem PHP is voor programmeurs eenmaal fijner met gebruik van MVC.

De structuur van gebruikte gegevens wordt gedefinieerd in het zogeheten model. Meestal beschrijft het model de tabelnamen van databasetabellen, met de bijbehorende velden.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Bij websites zal de view HTML-code bevatten. Er kan doorgaans worden aangegeven hoe de gegevens geformatteerd moeten worden (in het geval van getallen bijvoorbeeld het maximaal aantal cijfers achter de komma).

Onmisbaar is de controller. Dit is toch de lijm tussen de verschillende onderdelen, die ervoor zorgt dat het geheel werkt. De controller definieert de functies zoals bijvoorbeeld bestelling aanmaken, bestelling aanpassen, bestelling annuleren, enz.
Free Web Hosting