Obsessieve compulsieve stoornis

U heeft vast wel eens gehoord over de aandoening "smetvrees" Bij smetvrees speelt de angst om besmet te raken of anderen te besmetten een grote rol. Men duidt smetvrees regelmatig aan met wasdrang. Iemand met smetvrees wast zichzelf en zijn/haar spullen veel en langdurig.

Een deel van de mensen met smetvrees zal bang zijn om besmet te raken. En andere patienten zullen de vrees hebben om een ander te besmetten. Iets wat de patient probeert te voorkomen door zichzelf en zijn en haar spullen vaak en grondig te wassen. Vanzelfsprekend is de angst overdreven. Maar voor de patient zijn de dwanghandelingen van levensbelang. In veel gevallen heeft de angst een grote invloed op de gedachten van de patient. Zo kan een patient de overtuiging hebben dat hij of zij besmet raakt door bestek te gebruiken dat daarvoor door een ander is gebruikt. De kans dat dit gebeurt is volgens de patient zeer groot, terwijl deze in werkelijkheid juist klein is.

Behandeling kan plaatsvinden met behulp van de zogeheten exposure en responspreventie. De situaties waar de patient zoveel angst voor heeft moeten daarbij worden ondergaan. Trapleuningen en deurkrukken normaal gebruiken en niet meer wassen na een "besmet" ding aangeraakt te hebben zijn hiervan voorbeelden. Hopelijk leert de patient zo inzien dat de dwanghandelingen helemaal niet nodig zijn.

In een angsthierarchie worden de moeilijke situaties opgesomd. De patient zal als eerst met de minst moeilijke situatie worden geconfronteerd. Op het laatst wordt de meest gevreesde situatie ondergaan. Zo leert de patient de dwanghandelingen af.

De artsen kunnen bij smetvrees ook medicijnen voorschrijven. Vooral wanneer exposure en responspreventie alleen niet voldoende is, is dit een goed idee. Klachten kunnen na het stoppen met medicijnen echter wel terugkeren.
Free Web Hosting