Model View Controller (MVC), een modellereertechniek voor software ontwikkelaars

Voor het ontwikkelen van software heeft men verschillende handige technieken bedacht. Een dergelijke techniek is Model View Controller. In dit artikel leest u hier meer over.

De afkorting MVC staat voor “Model View Controller”. Door middel van MVC brengt men in programmeercode een lagenmodel aan. Denk aan een inhoudsopgave of de mappenstructuur op uw computer.

Programmeurs kunnen de code die volgens MVC is opgebouwd gemakkelijker onderhouden.

Het model definieert de gegevens waarmee wordt gewerkt. Over het algemeen worden de tabel- en kolomnamen van de database hier beschreven.

De presentatie van informatie wordt door de zogeheten view afgehandeld. Dit gebeurt bij websites in de vorm van HTML code. Er kunnen verder allerlei bewerkingen op gegevens worden gedaan, zoals een tekst inkorten of het aantal getallen achter de komma inkorten.

Een belangrijke rol speelt de controller. Deze zorgt ervoor dat het geheel werkt. Een systeem voor relatiebeheer heeft bijvoorbeeld verschillende functies, relatie aanmaken, wijzigen, verwijderen, enzovoorts.

Heden ten dage wordt MVC in bijna ieder project gebruikt. Model View Controller wordt in diverse frameworks voor PHP gebruikt. Bekende MVC-frameworks zijn Symfony, Joomla en Phalcon. Een inlogsysteem PHP is binnen MVC een stuk beter onderhoudbaar dan bij procedurele code.
Free Web Hosting